Https zorla isletme doktora basvuru sartlari - Page 4 of 11 - Memur Habercisi

Arama Sonuçları

Sayfa 4 / 111234567......Sonraki »

Erciyes Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adayların Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Anabilim Dalı g KONTENJAN... (Devamını Oku)

Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve yatay geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Yüksek Lisans)*     SNV YG... (Devamını Oku)

Atatürk Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları Başvuru Başlama Tarihi 26 Aralık 2011 Son Başvuru Tarihi 03 Ocak 2011 Kesin Kayıt Tarihi 06-11 Ocak 2012 Yedek Kontenjan İlanı ve Kesin Kayıt... (Devamını Oku)

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

İLAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. 1-İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracakları adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel... (Devamını Oku)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. 1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi... (Devamını Oku)

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. İlan metni ayrıca üniversitemiz web sayfasında... (Devamını Oku)

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal... (Devamını Oku)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başk. Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başk. Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Başbakanlık Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2014 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sigortalı olarak, 12 (Oniki) adet sözleşmeli uzman personel alınacaktır. Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına... (Devamını Oku)

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme... (Devamını Oku)

Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alımı 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve... (Devamını Oku)

İzmir Konak SYDV Personel Alımı 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve... (Devamını Oku)

İstanbul Ünivcersitesi Öğretim Üyesi alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve... (Devamını Oku)

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları... (Devamını Oku)

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için... (Devamını Oku)

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır. *Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. *Profesör ve Doçent kadroları devamlı... (Devamını Oku)

Sayfa 4 / 111234567......Sonraki »