SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2012 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

ALIM YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR VE BUNLARIN

İSTİHDAM EDİLECEKLERİ BİRLİKLER

SINIF VE BRANŞLAR GÖREV YERLERİ
TOPÇU YÜZER BİRLİKLER
VARDABANDRA YÜZER BİRLİKLER
MOTORCU YÜZER BİRLİKLER
ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLER
KURBAĞA ADAM YÜZER BİRLİKLER
İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) YÜZER/KARA BİRLİKLERİ
SIHHIYE YÜZER/KARA BİRLİKLERİ
TELSİZCİ KARA BİRLİKLERİ
ŞOFÖR KARA BİRLİKLERİ

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak. (29 Şubat 1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilirler)

4. 18 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (29 Şubat 2009 ve daha sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak.

6. Yapılacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Yüzer birliklerdeki sınıflara başvuracak adaylar için yapılacak yüzme testinde başarılı olmak.

8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

9. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.

10. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

12. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

13. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

14. Sayfa 9-10’da yer alan boy-kilo standartları (en az 164 cm.) içinde olmak ve ön sağlık muayenelerinde aranılan niteliklere sahip olmak.

15. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak,

16. Aşağıda belirtilen sınıf ve branşlarda bulunmak:

a. Topçu Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Topçu veya Manzume, Sahil Güvenlik Komutanlığının ise Topçu sınıflarında yapıyor/yapmış olmak.

b. Vardabandra Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve botlarda Vardabandra sınıfında yapıyor/yapmış olmak.

c. Motorcu Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Motorcu sınıfında yapıyor/yapmış olmak,

(2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri bölümü; meslek yüksek okullarının iş makineleri, otomotiv, oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümü; fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunu olmak.

ç. Elektrikçi Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Elektrikçi sınıfında yapıyor/yapmış olmak,

(2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve meslek liseleri, teknik lise ve yüksek okulların; elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, endüstriyel elektronik, 4 yıllık fakülte ve yüksek okulların elektrik öğretmenliği ve gemi elektrik ve elektroniği bölümü mezunu olmak.

UYARI

Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış ve denizcilik ile ilgili meslek lisesi veya meslek yüksek okulu bitirmiş olanlar Vardabandra, Elektrikçi ve Motorcu sınıflarından herhangi birine başvurabilirler.

d. Kurbağa Adam Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olmak.

e. İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) :

(1) Askerlik hizmetini herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olma koşulu bulunmaksızın Aşçı sınıfında yapıyor/yapmış olmak,

(2) Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşçı genel ve aşçı sıcakçı ihtisasında yapıyor/yapmış olmak,

(3) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında yapıyor/yapmış olmak,

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

— 052 Aşçı Sıcakçı

— 053 Aşçı Soğukçu

— 063 Aşçı Genel

(4) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesine sahip olmak.

f. Sıhhiye Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Sıhhiye sınıfında yapıyor/yapmış olmak,

(2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri ile 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

g. Telsizci Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Telsizci ve Telemci Sınıfında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

ğ. Şoför Sınıfı :

Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve “D-E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT’ASI : (İl/İlçe’de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen………………………………………….Komutanlığında………………………..Çavuş/Onb./Er olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre aşağıda belirtilen garnizonların birinde …………………. sınıfında uzman çavuş/onbaşı olarak görev yapmaya istekliyim.

Gerekli işlemin yapılmasını emirlerine arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

EV ADRESİ/TLF. :

NOT : Halen askerlik hizmetini yapan erbaş/erler adres olarak, daimi ikametgah adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek telefon numarası vereceklerdir.

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPILMAK İSTENİLEN GARNİZONLAR : TERCİH SIRASI :

1. ANKARA ( )

2. SAMSUN ( )

3. İSTANBUL ( )

4. İZMİR ( )

5. MERSİN ( )

6. ANTALYA ( )

NOT : (Tercih sırasına göre 6 Garnizon belirtilecektir.)

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF

BİRLİK/KIT’ASI :

ADI SOYADI :

BABA ADI :

SINIF/RÜTBESİ :

TC KİMLİK NO :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

İHTİSAS KOD NUMARASI :

N İ T E L İ K L E R HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI
BAŞKAN SB.ÜYE ASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50) 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi        
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması.        
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması        
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati        
5. Güvenilme ve Sadakati        
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50) 6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği        
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı        
8. Mesleki Bilgisini ve As. İhtisasını Gel.        
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme        
10.Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik.        
NOT TOPLAMI        
KANAAT        
HEYET PERSONELİNİN İMZASI        
ADI SOYADI        
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI        
GÖREVİ        
DÜZENLEME TARİHİ        

………………………….nın Uzman ………………… adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREVİ :

IMZA VE MÜHÜR :

“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin sekizinci maddesinde belirtilen personeldir.

5. Nitelik belgesinin onay makamı:

a. Sahil Güvenlik Ana Ast ve Grup Komutanları,

b. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında Personel Başkanı,

c. Sınavlara diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-A “Nitelik Belgesi Doldurma Talimatı”nın 5’inci maddesinde belirtilen personeldir.

6. Sınıf ve ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Nitelik belgesinde bulunan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak, aksi halde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

TERHİS OLAN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT’ASI : (İl/İlçe’de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaşlığa Başvuru.

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Aşağıda belirtilen garnizonların birinde ………………….. sınıfından uzman erbaş olarak görev yapmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

İmza

Adı Soyadı

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPILMAK İSTENİLEN GARNİZONLAR : TERCİH SIRASI :

1. ANKARA ( )

2. SAMSUN ( )

3. İSTANBUL ( )

4. İZMİR ( )

5. MERSİN ( )

6. ANTALYA ( )

NOT : (Tercih sırasına göre 6 Garnizon belirtilecektir.)

EKLER :

EK-A (Askerlik Şubesi Onaylı Terhis Belgesi.)

EK-B (Nüfus Cüzdanı Suretleri)

EK-C (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri)

EK-Ç (Öğrenim Belgesi/Diploma Fotokopisi)

EK-D (Adli Sicil Belgeleri)

EK-E (4 Adet Takım Elbiseli Vesikalık Fotoğraf)

EK-F (Şoför, İkmalci (Aşçı Branşı) ve Kurbağa Adam

Sınıfına Başvuracak Adaylar İçin Ehliyet ve

Kurs, Sertifika, Bonservis Belgesi Fotokopisi)

EK-G (Aday Bilgi Formu(Çıktısı İnternetten Alınacak))

EV ADRESİ ve TLF. :

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-4)

b. Nitelik belgesi, (Sayfa-5)

c. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,

ç. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

d. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

e. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

f. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,

ğ. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) başvuracaklar için kurs/sertifika/bonservis belgesi fotokopisi.

h. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-14)

2. TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-7)

b. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

ç. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,

d. Askerlik şubesi onaylı terhis belgesi, (Askerlik Durum Belgesi kabul edilmemektedir. Terhis belgesinde sınıf, ihtisas kodu ve unvan bilgilerinin eksik olması halinde adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.)

e. Takım elbise ile çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

f. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,

ğ. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) başvuracaklar için kurs/sertifika/bonservis belgesi fotokopisi.

h. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-14)

UYARI

Eksik evrak/belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir. Bu nedenle evrakların aslı veya noter onaylı suretleri gönderilmeyecektir.

Tüm sınavları başarı ile kazanan adayların müracaatlarında belgelerinin asılları talep edilecektir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR

1. YAZILI SINAV :

a. Yazılı sınav 03 Haziran 2012 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatı ise 04-08 Haziran 2012 tarihlerinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA’da yapılacaktır.

b. Uzman erbaş sınavına başvurusu kabul edilen adaylardan İkmalci sınıfı (Aşçı Branşı) genel kültür yazılı sınavına, diğer sınıfların tamamı ise genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına tabi tutulacaktır.

c. Genel kültür yazılı sınavında adaylara Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Vatandaşlık bilgisi ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

ç. Mesleki bilgi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri sınıf ile ilgili ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

d. Adaylara; genel kültür sınavında 50, mesleki bilgi sınavında 50 olmak üzere toplam 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Adayların notları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve mesleki bilgi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri not alan adaylar başarılı kabul edilir.

d. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar ön sağlık muayenelerine tabi tutulacaktır.

2. ÖN SAĞLIK MUAYENELERİNDE ARANILAN NİTELİKLER :

a. Aşağıda belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

b. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu,

(6) Görme ve işitme durumu (şaşılık, renk körlüğü, işitme cihazı kullanması),

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik testine alınacaklardır.

3. FİZİK YETERLİLİK TESTİ :

a. Ön Sağlık Muayeneleri olumlu olan adaylar aşağıda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaktır.

ŞINAV – MEKİK 1500 M . KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25
TEKRAR SAYISI NOT SÜRE (DAKİKA) NOT
60 100 6.30 100
59 99 6.35 97
58 98 6.40 94
57 97 6.45 91
56 96 6.50 88
55 94 6.55 85
54 92 7.00 82
53 90 7.05 80
52 89 7.10 77
51 88 7.15 73
50 87 7.20 70
49 85 7.25 68
48 84 7.30 66
47 83 7.35 64
46 82 7.40 62
45 80 7.45 60
44 78 7.50 59
43 76 7.55 58
42 74 8.00 56
41 72 8.05 54
40 70 8.10 52
39 68 8.15 50
38 66 8.20 48
37 64 8.25 46
36 62 8.30 44
35 60 8.35 42
34 58 8.40 40
33 56 8.45 38
32 55 8.50 36
31 54 8.55 34
30 52 9.00 32
29 51 9.05 30
28 50 9.10 28

b. Her testten 50 ve üzeri not alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

c. Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

ç. Fiziki kabiliyet yeterlilik testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklardır. Sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktir.

d. Fizik Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar yüzme testine alınacaktır.

4. YÜZME TESTİ :

a. Topçu, Vardabandra, Motorcu, Elektrikçi, Kurbağa Adam, İkmalci (Aşçı Branşı) ve Sıhhiye sınıfından başvuracak uzman erbaş adayları kadro/görev ihtiyacı nedeniyle yüzer birliklerde istihdam edileceklerinden yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi uzman erbaş olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.

(1) Asgari 1 dk. su üstünde durabilme,

(2) Herhangi bir şeklide asgari 25 metre yüzebilme,

(3) Su altına dalarak 5 metre ilerleyebilme,

(4) 2 metre derinliğe dalabilme.

b. Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar ise aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dk. sabit durabilme,

(2) 50 metre kurbağalama yüzebilme,

(3) 50 metre yan stilde yüzebilme,

(4) 50 metre serbest yüzebilme,

(5) 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma,

(6) Su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

c. Yüzme testinde başarılı olan adaylar Uygulamalı Mesleki Bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

5. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI :

a. Adaylara başvurdukları sınıf/branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. Kurbağa Adam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların sualtı becerileri kontrol edilecektir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına alınacaktır.

6. MÜLAKAT :

a. Adaylara uygulanacak sınavların son aşamasıdır ve adayları tanımaya yönelik sorulardan oluşacaktır. Mülakatta adaylar;

(1) Genel görünümü,

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(4) Kendine güveni,

(5) Atatürkçü görüş ve düşüncesi,

(6) Aile, sosyal ve psikolojik yapısı,

(7) TSK hakkındaki düşünceleri,

açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. Mülakatta adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılacaktır.

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA :

Genel değerlendirme notu; genel kültür sınavı notunun % 20’si, meslek bilgisi sınavı notunun % 30’u, uygulamalı meslek bilgisi sınavı notunun % 30’u ile mülakat notunun % 20’sinin toplamıdır. Yazılı sınavda meslek bilgisi sınavı yapılmayan İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) değerlendirilmesinde genel kültür sınav notunun % 30’u, uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun % 50’si ve mülakat notunun % 20’si alınacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda 60 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir. Başarı sıralaması adayların katıldıkları sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. Kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekirse yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması durumunda, sırasıyla uygulamalı mesleki bilgi ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

UYARI

Fiziki yeterlilik sınavı için adaylar yanlarında “Eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu, terlik vb. malzemelerini” yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca yazılı sınav için kimlik belgesi, kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi getireceklerdir.

UYARI

Yüzme testi için adaylar yanlarında mayolarını getireceklerdir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvurular 29 Şubat – 18 Mayıs 2012 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Yeni Liman, Konyaaltı/ANTALYA adresine yapılacaktır.

2. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0242 259 13 76 (Dahili: 23 25)’dır.

UYARI

Son başvuru tarihi olan 18 Mayıs 2012 saat 17.30’a kadar başvuru adresine ulaşmayan başvuru formlarına işlem yapılmayacaktır.

UYARI

Başvurusu kabul edilen adayların kimlik bilgileri ile yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların listesi ve alım süresince yapılacak her türlü duyuru ve bilgilendirme www.sgk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta vb. yollar ile tebligat yapılmayacak, sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır. Bu yüzden başvurusu kabul edilen adayların 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren, yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların ise 13 Haziran 2012 tarihinden itibaren internet sitemizin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

(Uzman Erbaş Adayı tarafından Siyah Tükenmez Kalem ile doldurulacaktır)
1.ADAY NUMARASI (Bu Hane Boş bırakılacaktır) FOTOĞRAF (SON 3 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ) 18. BAŞVURU SINIFI
2.T.C. KİMLİK NUMARASI   TOPÇU VARDABANDRA MOTORCU ELEKTRİKÇİ KURBAĞA ADAM İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) SIHHİYE TELSİZCİ ŞOFÖR
3.ADI SOYADI  
4.DOĞUM YERİ  
5.DOĞUM TARİHİ ( 29 Şubat 1987 ve Sonrası)  
6.BABA ADI   DzKK (Kara)        
7.MEDENİ DURUMU   DzKK (Yüzer)        
8.TERTİBİ (Terhisine 18 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olmak)   SGK (Kara)        
9.TERHİS DURUMU   SGK (Yüzer)        
10.TERHİS TARİHİ (29 Şubat 2009 ve Sonrasında Terhis Olanlar)   KKK        
11.ASKERLİĞİNİ YAPTIĞI SINIF/BRANŞI   HvKK        
12.İHTİSAS KOD NUMARASI   JGK        
13.MEZUN OLDUĞU OKUL (En az Lise veya dengi okul mezunu olmak)   19. Denizcilik Meslek Lisesi / Meslek Yüksek Okulu
14. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi (Kurbağa Adam Adayları İçin)  
15. Ehliyet Belgesi (Şoför Sınıfı Adayları İçin)  
16. Kurs,Sertifika, Bonservis Belgesi veya Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Diploması (İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) Adayları İçin)  
17.HÜKÜMLÜLÜK (ÜSTE HAKARET/ EMRE İTAATSİZLİK/ MUKAVEMET/ AMİR-ÜSTE FİİLİ TAARRUZ/FESAT VE İSYAN)  
20.İKAMET ADRESİ: TEL.NU.: 21.BİRLİK ADRESİ: TEL.NU.:
22.İMZA
                                   

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

DOLDURMA TALİMATI

1. Aday Numarası : Bu hane boş bırakılacaktır.

2. T.C. Numarası : 11 haneli T.C.Kimlik numarası yazılacaktır.

3. Adı Soyadı : Aday adı ve soyadını yazacaktır.

4. Doğum Yeri : Doğum yeri il ve ilçe belirtilerek yazılacaktır.

5. Doğum Tarihi : Doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır. (29 Şubat 1987 ve sonrası

doğumluların başvuruları kabul edilecektir.)

6. Baba Adı : Aday baba adını yazacaktır.

7. Medeni Durum : Aday evli veya bekar olduğunu yazacaktır.

8. Tertibi : Askere alınma yılı ve dönemi yazılacaktır. ÖRN.2011/2 (Terhislerine 18 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.)

9. Terhis Durumu : Görevde olan adaylar “Görevde”, terhis olanlar ise “Terhis” yazacaklardır.

10.Terhis Tarihi : Terhis olmuş adaylar terhis tarihlerini yazacaklardır. (29 Şubat 2009 ve

sonrasında terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

11. Ask.Yaptığı : Adaylar askerlik hizmetini yapmakta/yapmış olduğu sınıf/branşı

Sınıf/Branş yazacaklardır.

12. İhtisas Kod : Terhis olanlar terhis belgesindeki, görevde olanlar ise nitelik belgesindeki

Numarası ihtisas kod numarasını yazacaklardır.

13. Mezun Olduğu : Aday en son mezun olduğu okul ismini yazacaktır. (En az lise ve dengi okul

Okul mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir.)

14. Kurbağa Adam : Kurbağa Adam sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Er İhtisas Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi bulunuyor ise “Var” yazılacaktır.

Kurs Belgesi

15. Ehliyet Bilgisi : Şoför sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Ehliyet Belgesi bulunuyor ise “Var” yazılacaktır.

16. Kurs, Sertifika : İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Kurs, Sertifika, Bonservis ve Aşçılık Meslek Bonservis Lisesi/Yüksek Okulu Diploması ile başvuran adaylar tarafından Belgesi doldurulacaktır. Söz konusu belgeler bulunuyor ise “Var” yazılacaktır.

17. Hükümlülük : Belirtilen suçlardan herhangi bir ceza alındı ise “Evet” yazılacaktır.

18. Başvuru Sınıfı : Tabloda uzman erbaş alımı yapılacak sınıflar belirtilmiştir. Adaylar askerlik

hizmetini yaptığı sınıfa göre, alım emri/başvuru kılavuzunda “Uzman Erbaş

Adaylarında Aranılan Koşulları” dikkatlice inceleyecek ve durumuna uygun

olan kutucuğa “X” işareti koyacaktır. Adayın askerlik hizmetini yaptığı

komutanlığa göre başvuru yapamayacağı sınıflar SİYAH renkte belirtilmiştir.

19. Denizcilik Meslek

Lisesi/Meslek : Bu okullardan mezun olan adaylar, herhangi bir Kuvvet Komutanlığa bağlı Yüksek Okulu olmak koşulu bulunmaksızın belirtilen sınıfına başvurabileceklerdir.

20. İkamet Adresi : İkamet adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

21. Birlik Adresi : Birlik adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

22. İMZA : Siyah tükenmez kalem ile imzalanacaktır.


4 Yorum var

 1. hakan kiraz

  nasıl başvuru yapmam lazım bilgi verirmisiniz

 2. Recep

  Slm başvuru yapamıyorum sadece örnekler gösteriliyor nasıl ve nezaman başvuru yapabiliyoruz bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekürler
  … 0546 427 98 08

 3. murat sahın

  mhblar ben askerlıgımı kara kuvvetleınde topcu olarak yaptım endustrı meslek lısesı elektronık cıkıslıyım unıversıteye gıtmedım ben bu asamada sahıl guvenlık komutanlıgına basvurabılırmıyım

  egr krıterlerım olumluysa nasıl vurabılırım sadece sayfada dılekce orneklerı ve sınav tarıhı belırtılmıs nasıl basvuru yapabılırım sımdeden ılgınızden,alakanızdan dolayı cok tesekur edrım.MURAT SAHİN

 4. FATİH

  ÖNLİSANS MEZUNUYUM.E SINIFI EHLİYETİM VAR.ASKERLİKTE KALMAYI ÇOK İSTİYORDUM.AMA BİR TÜRLÜ OLMADI.TERHİS OLDUĞUMDAN  BERİ  ASKERLİĞİN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAYI  ÇOK İSTİYORUM AMA BİR TÜRLÜ HABERLERİM OLMUYOR.TÜRKİYE NİN HER YERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL EDİYORUM…. İLGİLENELER BİZİ BİLGİLENDİRSE ÇOK SEVİNİRİZ…05432267618

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )