KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ÇAVUŞ TEMİN EDİLECEKTİR

Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel
temin edilecektir. Temin; en az lise ve dengi okul veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olup askerlik S metini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında
unan adaylar ile 15 Ocak 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan
fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla
yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

Uzman çavuşluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1 ‘de
belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu
olmak,

c. Askerlik hizmetini erbaş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu
esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere
sahip olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla
süre geçmemiş olmak (15 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında’terhis olanlar).

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 20t”4 tarihi* itibarıyla
yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar).

e. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay,
uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi
bir cürümden hükümlü bulunmamak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları
ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet,
amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri
Ceza Kanunu 148′inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak Örneği KKY
51-3(B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır.

i. Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,

j. Güvenlik soruşturması uygun olmak, k. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden
Komando Uzman Erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur”,
diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu
almış olmak. UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları
anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın
veya temin sürecinin hanoi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa
dahi) İşlemleri iptal edilecektir.

2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını TABLO-2′deki faaliyet takvimine uygun olarak 15
Ocak 2014 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1
.asp genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak ve idarenin
uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. Halen silahaltında olan adaylar
çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği
ilk amirine (niteli belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların
ne zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır b. Genel
ağ (internet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Genel ağ (internet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde
olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl
başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı
(Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek” yapılacaktır.
ç. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış
olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır. d. Çağrı
yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri
sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabiimesi için yeniden ön başvuru
yapması gerekecektir. e. 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara
aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

3. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a. Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları
tarih, www.kkk.ts-k.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna
kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. b. ikinci veya müteakip dönemlerdeki
seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (Muhtemel tarihler
TABLO2′dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır.
Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız
gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

a. Başvuru evraklarının incelenmesi/ kayıt kabul faaliyetleri,

b. Yazılı sınav, c. Ön sağlık muayenesi,

ç. Fiziki yeterlilik testi,

d. Mülakat,

e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık, fiziki yeterlilik
testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için). Ön başvurusu kabul edilen adayların
sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi
Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda yapılacaktır. Başvuru koşulları ve adaylarda
aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamaları ve değerlendirme
ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1
.asp genel ağ adresinde yayımlanmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ;

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için:

Tel : (0312) 562 11 11 (4735-4761), (0312) 320 20 96

Faks : (0312) 562 15 08 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız…


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )