DUYURU KURUM ADI: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

1. Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı
için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâbi, açıktan atama yoluyla (7) memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARI:

S.NU. SINIFI UNVANI DERECESİ TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK PERSONEL MİKTARI ALINACAK TOPLAM PERSONEL MİKTARI KPSS YILI, PUAN TURU VE MİNİMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ CİNSİYETİ
1 AHS AVUKAT 9 DİYARBAKIR 4 6 2012 KPSS KPSSP11 veya KPSSP79 EN AZ 70 PUAN Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak. Avukatlık
Ruhsatnamesine Sahip Olmak.
LİSANS E/B
TUNCELİ 2
2 GIH ZABIT KATİBİ 10 VAN 1 1 2012 KPSS KPSSP93 EN AZ 50 PUAN Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan
Mezun Olmak.
ÖNLİSANS E/B
TOPLAM 7 7        

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYURDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER :

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48′inci maddesinde belirtilen
genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6′ncı fıkrası hariç).

b. Lisans ve ön lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına
(2012 KPSS) girmiş olmak.

c. 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıda unvanlarının karşısında
belirtilen puan türünden en az belirtilen puanı almış olmak;

(1) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait yukarıdaki unvanın karşısında
belirtilen puan türü,

(2) Ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türü,
İlân edilen unvanlar için en üst öğrenim düzeyi itibariyle öğrenim şartını taşımak
ve en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmiş olmak.

d. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

e. Merkezi sınava (KPSS) giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya
yapmış sayılacak şekilde muaf olmak (TECİLLİ adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

f)Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine
göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

g)Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

h)Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ı. İlânda belirtilen sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

4. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a. Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (Okul bölümlerine
denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek öğretim Kurulu’ndan
alınmış denklik belgesi fotokopisi),

b)T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)Son üç ay içerisinde çekilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf,

ç)İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2012 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
veya internet çıktısı,

d) İş talep formu (J.Gn.K.lığı internet sitesi www.jandarma.tsk.tr adresinden
temin edilerek talimatına göre doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılacaktır),

e) istenen görev unvanına göre illere ait tercih öncelikleri çizelgesi (birden
fazla il için temin edilen unvanlara başvuran adaylar, J.Gn.K.lığı internet
adresinden temin ederek talimatına göre dolduracaktır. Atamalar, başarı sırasına
göre tercihler dikkate alınarak yapılacağından, c. f. h. adayların unvanın karşısındaki
tüm illeri atanma istek sırasına göre yazması kendi lehinedir.) TERCİH ÖNCELİKLERİ
ÇİZELGESİ’nde sonradan değişiklik yapılamayacak ve değişiklik istekleri kabul
edilmeyecektir.

f. Başvuruda bulunulacak unvana ait istenen avukatlık ruhsatnamesi fotokopisi
(A4 boyutunda küçültülerek çekilmiş),

g. Erkek adaylar için, askerlik terhis belgesi fotokopisi veya askerlik şubelerinden
alınacak askerlik durum belgesi,

ğ. Şehit, malûl ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin
şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (Bu kapsamda başvuruda bulunan adayların,
almış oldukları KPSS sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış
puanları dikkate alınır.)

h. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde,
diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir.
(Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde
takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

5. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

a. Yukarıda belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adaylar, belirtilen belgeler
ile birlikte başvurularını 11 Şubat 2013 tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında,
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Bakanlıklar Karargâhı (Genel Kurmay Başkanlığı karşısı)
Bakanlıklar / ANKARA adresine elden yapacaklardır. Unvanlar için belirtilen
tarihte başvurular elden yapılacak olup internet, posta vb. diğer şekillerde
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. UYGUUMALI MÜLAKAT SINAVI:

a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların
karşısında belirtilen miktarın (6) katı kadar aday, merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına
göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirmeye (uygulamalı meslek bilgisi
ve mülakat sınavına) tâbi tutulacaktır.

b. Değerlendirmeye tâbi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede değerlendirmeye
tâbi tutulacakları en geç 18 Şubat 2013 tarihine kadar, J.Gn.K.lığı internet
adresinden (www.jandarma.tsk.tr) yayımlanacak, ayrıca yazı ile bildirilmeyecek
ve başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

c. Değerlendirme, uygulamalı mülakat sınavı şeklinde 25 Şubat 2013 tarihinde,
Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA’da yapılacak, adayların hangi
tarihte çağrılacağı başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ç. Değerlendirme sonuçları en geç 15 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr)
duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

NOT : Kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri, J.Gn.K.lığının
ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

İRTİBAT NUMARAURI: 0312 456 31 34 – 0312 456 31 32 – 0312 456 11 37 – 0312
456 31 33 – 0312 456 11 30 A.91


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )