4+4+4′te ?

MEB’in hazırladığı taslağa göre ders saatleri uzayacak, eğitim işgünü uzamayacak. altı grupta toplanacak 20 dersten oluşuyor.

Öğrenciler her ders yılında en az dört ders seçecek. Seçmeli yabancı dilleri Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Taslakta yer alan önemli noktalardan biri eğitim süresinde bir uzama olmaması. Ders saatleriyle birlikte eğitim iş günlerinin de uzayacağı tartışılıyordu. Taslakta 180 eğitim iş gününe devam edildiği görülüyor.

Ders Saatleri artacak

Taslağa göre yabancı dil ilkokul ikinci sınıfta okutulmaya başlanacak. 2-4. sınıflar haftada iki saat, 5-8. sınıflar ise haftada dört saat yabancı dil dersi görecek.
Taslakta zorunlu dersler için haftalık ders saatlerinin arttırılması öngörülüyor. Ders saatleri 1. sınıfta 25′ten 26′ya, 2. sınıfta 25′ten 28′e, 3. sınıfta 25′ten 28′e, 4. sınıfta 26′dan 30′a çıkarılıyor.
Keza ortaokulda da ders saatleri artıyor. Taslakta ortaokulda zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte 5. sınıftaki haftalık ders saati 30′dan 36′ya, 6. sınıfta 30′dan 36′ya, 7. sınıfta 30′dan 37′ye ve 8. sınıfta 30′dan 37′ye çıkarılması planlanıyor.
Zorunlu dersler arasına yeni dersler ekleniyor: İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi. Ancak bu dersleri sadece ilkokul 4. sınıflar görecek.
1. ve 2. sınıfların Türkçe dersi azalacak, Oyun ve Fiziki Etkinlikler adıyla günde bir saat yapılacak zorunlu bir ders başlatılacak.
1. sınıflar ayrıca haftada 10 saat Türkçe, 5 saat matematik, 4 saat hayat bilgisi, bir saat müzik, bir saat de görsel sanatlar derslerine katılacak.
Fen ve Teknoloji dersinin adı değişerek Fen Bilimleri olacak ve 3. sınıfta başlayacak.
Seçmeli dersler altı grupta

Kamuoyunda çok tartışılan seçmeli dersler ise taslakta altı grupta toplanarak yer aldı: Din, Ahlak ve Değerler; Dil ve Anlatım; Yabancı Dil; Fen Bilimleri ve Matematik; Sanat ve Spor; Sosyal Bilimler.

Bu altı grupta bulunan dersler ise şöyle:

Din, Ahlak ve Değerler: Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler.
Dil ve Anlatım: Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri.
Yabancı Dil: Bu seçmeli ders grubunda okutulacak yabancı diller Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.
Fen Bilimleri ve Matematik: Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım.
Sanat ve Spor: Görsel Sanatlar (resim, geleneksel sanatlar, plastik sanatlar gibi); Müzik (Türk halk ve sanat müziği, müzik enstrümanları, diğer müzikler); Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka Oyunları.
Sosyal Bilimler: Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet.

Her öğrenci her ders yılında en az dört ders seçecek.
Taslağın yürürlüğe girmesi için önce Talim ve Terbiye Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor.

2012-2013 eğitim yılından itibaren uygulanacak zorunlu dersler ve saatleri şöyle:

İlkokul ve Ortaokulda Zorunlu Dersler

İlkokul1 İlkokul 2 İlkokul 3 İlkokul 4 Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8

Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5
Hayat Bilgisi 4 4 3 – - – - -
Fen Bilimleri – - 3 3 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler – - – 3 3 3 3 -
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük – - – - – - – 2
Yabancı Dil – 2 2 2 4 4 4 4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – - – 2 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1
Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 5 5 2 – - – -
Beden Eğitimi ve Spor – - – - 2 2 2 2
Teknoloji ve Tasarım – - – - – - 2 2
Trafik Güvenliği – - – 1 – - – -
Rehberlik ve Kariyer Planlanma – - – - – - – 1
İnsan Hakları ve Yurttaşlık – - – 2 – - – -

Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8

Kur’an-ı Kerim 2 2 2 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 2 2 2 2
Temel Dini Bilgiler 2 2 2 2
Okuma Becerileri 2 2 – -
Yazarlık ve Yazma Becerileri 2 2 2 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler 2 2 2 2
İletişim ve Sunum Becerileri – - 2 2
Yabancı Dil 2 2 2 2
Bilim Uygulamaları 2 2 2 2
Matematik Uygulamaları 2 2 2 2
Çevre ve Bilim – - 2 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Müzik 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Drama 2 2 – -
Zeka Oyunları 2 2 2 2
Halk Kültürü – 2 2 -
Medya Okuryazarlığı – - 2 2
Hukuk ve Adalet – 2 2 -
Düşünme Eğitimi – - 2 2

Yabancı dil öğretimi 2. sınıfta başlıyacak

İlkokul ve ortaokulun tüm sınıflarında zorunlu olarak okutulan Matematik dersi geçen seneye göre 1′er saat artırılarak 5′er saat verilecek. Yeni sistem yabancı dil eğitimine ağırlık veriyor. Yabancı dil öğretimi ilkokul 2. sınıfta başlayacak.

Yabancı dil dersi, ilkokul 2. sınıftan 4. sınıfa kadar 2′şer saat, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ise 4 saat okutulacak. Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi.

Gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi okuyacak. Bu ders ilkokul 3 ve 4. sınıflarda 3′er saat, ortaokul 5-8. sınıflarda ise 4′er saat verilecek.

Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi ise ilkokul 4. sınıflarda okutulacak. Trafik güvenliği dersi sadece ilkokul 4. sınıfta; rehberlik ve kariyer planlama dersi ise sadece ortaokul 8. sınıfta zorunlu ders olarak alınacak.

Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1. ve 2. sınıflarda birer saat azalarak 10′ar saat, ilkokul 3. sınıfta ise 3 saat azalarak 8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4. sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6. sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.

ilkokulda Seçmelei Dersler,

,
ilkokul ve ortaokulda seçmeli dersler,
,
,
4+4+4′te seçmeli dersler,
,
,
seçmeli dersler neler,
,

 


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )