başvurular (MEBBİS)  modülünde teknik bir sorun yaşanıyor. Balıkesir İl Milli Eğitm Müdürlüğünün Yönetici atama duyurusunadabelirtilen takvime göre başvuruların bu gün açılması gerekiyordu..

Ancak çok sayıda idareci ve öğremen başvuru işlemlerini yapamadıklarını, işlemler sırasında Eğitim Kurumları Yönetici Başvuruları modülünde bulunan İsteğe Bağlı Başvuru işlemlerine giremediklerini ifade ettiler.

Başvuru İşlemlerine giremediklerini tekrar denediklerinde ise sistem hatası ile karşılaştıkalrını söylüyorlar. Yöneticilik başvurusu yapmak isteyen personel sistem hatası yüzünden gecikme yaşanması durumunda mağdur olmak istemiyorlar.  Bizde kamupersonel.com olarak Bakanlık yetkililerini bilgilendiriyor, sorunun en kısa zamnada çözüleceğine inanıyoruz.

Yönetici Atama Duyurusu

T.C.
BALIKESĐR VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :B.08.4.MEM.0.10.08.04/ ACELE VE GÜNLÜDÜR
Konu : Đsteğe Bağlı Yer Değistirme Suretiyle
Atama ve Diğer Atamaların Duyurusu
…………………………..KAYMAKAMLIĞINA
(Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
Đlgi :a)13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değistirmelerine
Đliskin Yönetmelik (Son değisiklik; 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı)
b)Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı,
c)M.E.B.Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değistirmelerine Đliskin
Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu,
Đlgi(a) Yönetmeliğin 23.maddesinin (b) bendinde “21 nci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer
değistirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar Mayıs ayında gerçeklestirilir” denilmektedir.
Đlimiz eğitim kurumlarında bos bulunan Müdür, Müdür Basyardımcısı ve Müdür Yardımcısı
kadrolarına ilgi(a) Yönetmeliğin 21. maddesi kapsamında, Yönetmeliğin 7. ve 8. maddesinde belirtilen
sartları tasıyan adaylar arasından duyuruda belirtilen tarihler arasında (10-14 Mayıs 2012) basvurular
alınarak atamalar yapılacaktır.
Buna göre;
1-Đlimiz eğitim kurumlarında bos bulunan Müdür,Müdür Basyardımcısı ve Müdür Yardımcısı
kadrolarına, Yönetmeliğin 21. maddesi kapsamında müracaat etmek isteyen adaylar, Yönetmelik ekinde yer
alan Ek-1 Yöneticilik Đstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle,
http://.meb.gov.tr adresinde açılacak olan “Eğitim Kurumu Yöneticiliği Atama Basvuru Ekranı”
üzerinden Elektronik ortamda basvuruda bulunabilirler.
2-Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine atanma basvurusunda bulunacakların Elektronik Basvuru
Formunu doldurmadan önce MEBBĐS Özlük Modülündeki bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik ve hatalı
bilgilerini Okul/Kurum ve Đlçe Milli Eğitim müdürlüklerinde güncellestirmeleri gerekmektedir. Aksi halde
basvuru onay islemlerinden sonra form üzerindeki bilgilerde değisiklik yapılmayacaktır. En son Bakanlık
Atama Kararnamesindeki alanı ile MEBBĐS Özlük Modülündeki alanı farklı olan öğretmenlerin MEBBĐS
Özlük Modülündeki alanını düzelttirmeden, MEBBĐS Özlük Modülünde görünen alandan yaptığı basvurusu
iptal edilecektir.
3-Basvuruda bulunacak adayların belgeleri Okul/Kurum Müdürlükleri ve Đlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerince Yönetmeliğin 7,8, ve 21. maddelerinde belirtilen hususlara dikkat edilerek titizlikle
incelenecektir.
4-Duyuru takviminde belirtilen tarihler arasında ilimiz eğitim kurumlarında bos bulunan
Müdür,Müdür Basyardımcısı ve Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere elektronik ortamda basvuruda
bulunan adayların basvuruları, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürü ve bağlı olduğu Đlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra, sartları tasıyan adayların müracaatları, basvuru süresi
içinde Elektronik ortamda onaylanacaktır.Hatalı basvurular Okul/Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince
reddedilerek, ilgilinin basvuru süresi içinde yeniden müracaat etmesi sağlanacaktır. (Elektronik Basvuru
Formunun çıktısı onay verilmeden önce sistemden alınıp, imzalanarak, aynı tarihte alınan onaylı
hizmet belgesi ile birlikte okulunda olusturulacak dosyada saklanacaktır.)
5-21/10/2011 Norm Kadro güncellemelerine göre, görev yaptıkları eğitim kurumlarında norm kadro
fazlası olan yöneticilerin, ileride mağdur olmamaları için, durumlarına uygun okul/kurumları tercih etmeleri
gerekmektedir.
30.04.2012
6523
Gir.Tar:30.04.2012
Sayi:3164
6-Duyuru tarihinden sonra alınan Basarı ve Üstün Basarı Belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Duyuruda belirtilen tarihler dısında basvuru kabul edilmeyeceğinden, adayların herhangi bir
mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için yazımızın okulunuzda/ilçenizde görev yapan ilgililere acele imza
karsılığında duyurulması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
EK:1-Çalısma Takvimi,
2-Yönetici Kontenjan Listesi
(Yönetici Đhtiyacı Bulunan
Kurumların Listesi)
Đbrahim AYDIN
Vali a.
Đl Milli Eğitim Müdür V.
DAĞITIM:
18 Đlçe Kaymakamlığına,
Merkez ve Köy Eğitim Kurumu Müd.
Yan Kuruluslara
Kasaplar Mah. Eski Sındırgı Cad. No. 1-10100
BALIKESĐR
Tel.: 0 266 239 62 73
Fax: 0 266 239 62 74
e-posta: balikesirmem@meb.gov.tr
Đnt. Adr.: http://balikesir.meb.gov.tr
30/04/2012 Şef Nuran CANBEY
30/04/2012 Şb.Md. Dilaver AYYILDIZ

13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’ de  Yayımlanan M.E.B.Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 21. Maddesine  ve 23. Maddesinin 1/b Bendine Göre, İsteğe Bağlı, Yeniden Atama ve Bu Yönetmeliğin 25. Maddesinde Sayılan Görevlerde Bulunan Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yard.ı Atama  İşlemlerine Ait

 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra No    YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER    TARİH

1.    
DUYURU    
30/04/2012  – 09/05/2012

2.    
BAŞVURULARIN ALINMASI    
10/05/2012 – 14/05/2012

3.    
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, ONAY İŞLEMLERİ VE ATAMALARIN İLAN EDİLMESİ    
15/05/2012 – 21/05/2012

MEBBİS Başvuru Modülünde Hata
,
,
,
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri,
MEBBİS Sistem Hatası
MEBBİS Hatası,
,
,

 

 


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )