İşte Hileli

, , gıdada sahtekarlık yapan üreticileri internet sitesinden kamuoyuna duyurdu

Sağlık Baknlığının Açıklaması

‘Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 , , Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır

 

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü çerçevesinde, laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan ürün/firma bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İşte :

Gıda sahtekarları bir bir deşifre oluyor. İşte Bakanlık tarafından deşifre edilen 6 firma…

Sağlık Bakanlığının Açıkladğı

6  Hileli Sucuk Markasının

İmal Eildiği Şehirler

 

 Konya

 Kayseri 

 İstanbul

 İZmit

 


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )