(İNDİR)

Bankalardan Konut kredisi kullanan tüketicilerin  Banka Dosya Masraflarını geri alabilmeleri için öncelikle Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Biz kamupersonel.com sitesi yönetimi olarak okurlarımızdan gelen yoğun istek üzerine  “Dosya Masrafı Örneği”ni sitemizde yayınlıyoruz.

İsteyen okurlarımız yayınlamış olduğumuz bu dilekçe öreneğni kendilerine uyarlayarak “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına” başvurabilirler.

 İndirmek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın

Dosya Masrafı İade Dilekçesi Örneği – >İndir

………… KAYMAKAMLIĞI

 

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına)
TC.Kimlik No :

ŞikâyetEden :

Adresi :

E-Posta & Telefon :

ŞikâyetEdilen :

Adresi :

ŞikâyetinParasal Değeri :

ŞikâyetinTarihi :

ŞikâyetinKonusu : Haksızşart ile Ayıplı Hizmet.

Açıklamalar :1-)…….. Bankası, …… şubesinden . /. /… tarihinde … …. adı altında……….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredialdım.

2-)Banka ile işbukrediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmeninbir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olmasıdolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle demüzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı kisözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlıolarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak birmaddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlısözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerdetaraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğubulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarakrıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıylatarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliğiolacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hükümgereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafıücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkıbulunmayacaktı.

5-)Kredi veren, kredisözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgilerivermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetinesebebiyet vermektedir. Bu durum 4077 Sayılı kanunun ilgili 4/A maddesine göreayıplı hizmettir. Tüketicinin, satıcıya ayıbı bildirme süresi dolayısıyla yasalolarak iki yıl ile sınırlıdır. Ve yasal seçimlilik haklarından birini tercihetme hakkına sahiptir. Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosyamasrafı adı altında alınan ……..- Türk Lirasının tarafıma iade edilmesigerekir.

6-)Bahse konu şikâyet4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki vegörev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyetikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HukukiSebepler :4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

HukukiDeliller :Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişiincelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstemSonucu :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmışbulunan …….- Türk Lirası bedelin tarafıma iade sine Karar verilmesinisaygıyla arz ve talep ederim. Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

dosya-masrafi-iade-dilekcesi-ornegi
dosya masrafi iade dilekcesiornegi
dosya masrafi iade dilekcesi örnegi 2012
banka dosya masrafi iade dilekcesi örnegi 2012
dosya-masrafi-iadesi-dilekcesi-ornegi
dosya-masrafi-iade-dilekcesi-ornegi
kredi dosya masrafı iadesi 2012
2012
,
İade dilekçesi,
,
Ev Kredisi Dosya Masraflarının İadesi,
Kredi Dosya Masrafları İade Dilekçesi,
,
Dilekçe Örneği İndir,


4 Yorum var

  1. murat

    ben yıllardır kıredi kulanan bir vatandaşım dosya masrafı evranı nerden bulacam yerri geldi ço borcumu bir sene olmadan kapattım bankanın bile bile kesti evrakkı ben şimdi nerden bulacam cektim bankalar belli tecemi girseler kendileride görür çektim bankaya dilekçe ve tc mi yasam yetmezmi yoksa geri alma şansımız yok buda bankaların haksız kazançlarını vermek istemezler bizlere bir yol gösterirseni seviniriz saygılar

  2. ismet

    güzel bir karar mahkemenin kararından bir örnek gönderirseniz bende dava açmak istiyorum.

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )