KPSS 2013 Sınavında tarih testinin nasıl uygulanacağı sorusuna cevap arayan Araştırmacı Tarihçi Yazar Hakan Dede, 2013 KPSS Tarih Testinde çıkacak soruların aşağı yukarı tahmin edilebileceğinini öne sürüyor.

2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Tarih Testindeki soruların analizini yaptığımızda şu sonuçlarla karşılaştık.

* Sınav komisyonunun değişmesinin ardından yeni komisyon tarafından hazırlanan sorular Ortaöğretim müfredatından alınmıştır.

* Daha çok kavram ağırlıklı sorular sorma eğiliminde olan yeni komisyon, adayların Türk tarihiyle ilgili bazı kavramların ne derece bilinip bilinmediği üzerinde durmuş test şablonunu bu bakış açısı üzerinde kurmuştur.

* Genel bilgilerin yanı sıra çoğu adayın çalışma gereği bile duymadığı ancak genel tarihimiz açısından, önemi kişilere göre değişebilecek genel kültür soruları da komisyonun soru tarzında artık önemli bir yer edinmeye başlamıştır.

* Bu yeni soru kalıplarının yanı sıra yıllardır uygulanan sınav tarzına uygun sorular da sınavda yerini bulmuştur.

Bu Duruma Göre 2013 KPSS’nin Tarih Testinde Bizleri Neler Bekliyor?

2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ve ÖSYM tarafından farklı kurumlar için düzenlenen sınavlardaki soru kalıplarından yola çıkarak 2013 KPSS Tarih Testi için şunları söyleyebiliriz.

* İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin teşkilatlanması ve genel yaşayışlarıyla ilgili kavram bilgisi

* Türk-İslam devletlerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra coğrafi bilgileri (Coğrafi bilgiler son birkaç sınavda karşımıza çıkan yeni soru tarzları arasındadır.)

* Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı

* Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda meydana gelen değişim süreci özellikle eğitim, hukuk ve idari yönetim alanlarındaki gelişmeler

* Kuvayımilliye’den topyekûn halk mücadelesine geçiş aşamaları

* Kurtuluş Savaşı’nın genel hatları

* Önceki yılların aksine Atatürk inkılaplarında sağlık ve nüfus yapısı gibi alanların gelişimi

* Atatürk Dönemi dış politikada yaşanan gelişmelerdeki akademik bilgiler (Bu bilgiler Ortaöğretim müfredatı dışında bazı üniversite hocalarının akademik çalışmalarından alınmaktadır.)

Yukarıdaki alanlarla ilgili soru kalıpları ÖSYM’nin 2013 KPSS’de ve birçok farklı kurum için düzenlediği sınavlarda Tarih Testi için yeni yaklaşımlar arasındadır.

Memuruz.Net Özel Haber


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )